српски

english


Петак, септембар 23, 2022. године - Вести

Николајеве студије прихваћене су за индексирање у међународној „Коперникукс“ бази података [Index Copernicus International], и укључене у списак научних часописа [ICI Journals Master List] за 2021. годину (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=123446).