српски

english


Контакт:

Телефон: +381 64 943 56 82

E-mail: editor@nicholaistudies.org

http://nicholaistudies.org/

Штампа:

Штампарија Српске Православне Цркве,

Краља Петра бр. 5, Београд

Тираж: 200 примерака

Цена годишње претплате:

За Србију — 2.000 динара (плус поштански трошкови)

За иностранство — 50 евра (плус поштански трошкови) (за Европу); 100 евра (плус поштански трошкови) (ван Европе)

Претплата:

+381 64 943 56 82

nicholaistudies@gmail.com