српски

english


Контакт:

Телефон: +381 64 943 56 82

E-mail: editor@nicholaistudies.org

http://nicholaistudies.org/

Штампа:

Штампарија Српске Православне Цркве,

Краља Петра бр. 5, Београд

Тираж: 200 примерака

Цена годишње претплате:

За Србију — 4.000 динара (плус поштански трошкови)

За балканске земље — 50 евра (плус поштански трошкови)

За остатак света — 100 евра (плус поштански трошкови)

Претплата:

+381 64 943 56 82

nicholaistudies@gmail.com