српски

english


Поимање рата и мира код Светог Николаја Велимировића, српског великана

Илија Кајтез

Поимање рата и мира код Светог Николаја Велимировића, српског великана

Категорија: Прегледни рад

стране: 435-474

Апстракт

Аутор у раду разматра два важна питања: прво, ко су велики људи и шта чини неког човека великаном света или светскоисторијском личношћу, и у том смислу говори и о Светом Николају Жичком. Аутор настоји да истакне шта је то што чини једног човека великим у његовом народу и у човечанству и у којој мери Свети Николај испуњава те крајње строге и захтевне услове и критеријуме да се сматра великим човеком. Тежиште у другом питању и главном делу текста јесте поимање рата и мира код Владике Николаја у његовом делу Рат и Библија. У средишту разматрања другог питања јесте феномен рата и мира, а посебно Владикино поимања рата и мира у светлу Библије, те питање по чему се такав поглед разликује од других многобројних приступа феномену рата и мира.

УДК:

172.4 Николај Велимировић, свети

355.01 Николај Велимировић, свети

преузми пдф

цитирај