српски

english


Проблем аутентичности говора Епископа Николаја Велимировића над одром Димитрија Љотића 24. априла 1945. године

Растко Ломпар

Проблем аутентичности говора Епископа Николаја Велимировића над одром Димитрија Љотића 24. априла 1945. године

Категорија: Оригинални научни рад

стране: 343-368

Апстракт

У раду се анализира говор који је епископ Николај Велимировић изговорио над одром Димитрија Љотића 24. априла 1945, као и дебата око његове аутентичности и полемика која је по том питању вођена. Поред прегледа постојећих аргумената настојаћемо да допринесемо дебати сопственим истраживањима и интерпретацијама.

УДК:

271.2-557-287 Николај Велимировић, свети”1945”

271.222(497.11)-722.52-36:929 Николај Велимировић, свети”1945”

329.18:929 Љотић Д.

преузми пдф

цитирај